Jak povolit / zakázat zobrazování tlačítka Compose?

    Viz též