Jak povolit / zakázat zobrazení tlačítka kompozice?

Můžete povolit nebo zakázat možnost vždy zobrazovat tlačítko pro psaní pomocí funkce Více ... | Globální nastavení | Přizpůsobit vzhled | zaškrtnutí / zrušení zaškrtnutí Vždy zobrazte tlačítko pro psaní .

    Viz též