Přihlaste se a začněte s aplikací BlueMail

Přihlaste se k e-mailovému účtu

Chcete-li začít, musíte se nejprve přihlásit a přidat e-mailový účet. V tomto příkladu použijeme účet Gmail, který se přihlásí pomocí protokolu OAuth . Klepněte na Přidat účet Google

Přihlaste se do služby Google

Dále můžeme vybrat účet, který je umístěn v rámci správce účtu, nebo můžeme přidat jiný účet služby Gmail. Pro tento příklad se přihlásíme k dalšímu účtu než k použití stávajícího účtu služby Gmail. Klepněte na Další účet Google

Obrazovka Gmail 1

Poté zadáme pověření pro náš nový účet včetně uživatelského jména a hesla. Služba Gmail používá službu OAuth, aby zajistila, že váš účet je vždy bezpečný. Chcete-li se dozvědět více o službě OAuth, navštivte náš tip

přihlaste se BlueMail

Konečně musíme nastavit jméno a popis nového účtu. Jméno je to, co se příjemci zobrazí při odesílání e-mailu, zatímco popis účtu je, jak můžete identifikovat svůj nový účet v aplikaci BlueMail . Někteří uživatelé rádi používají barvy k odlišení účtů a díky aplikaci BlueMail můžete snadno změnit barvu .

    Viz též