Kde je Spam složka v Yahoo?

Yahoo! používá pro stejný účel složku s názvem Bulk Mail namísto spamu.

    Viz též