Co jsou možnosti Přesunout prstem?

Posunutím e-mailu na pravé straně se zobrazují dvě možnosti: Hotovo, které vám umožní označit e-mail jako Hotovo a Snooze +, který vám umožňuje zvolit čas odložení z nabídky.

Přesunutí e-mailu doleva ukazuje tři možnosti: Označit Číst / Nepřečtené , Archivovat a Odstranit .

Můžete konfigurovat nabídky Swipe .

Táhne se

    Viz též