Jak přepínat mezi rozdělenými obrazovkami / celou obrazovkou na tabletech?

Pro tablety v pravém horním rohu obrazovky v aplikaci BlueMail můžete klepnout na ikonu dvou šipek, což přepne mezi rozděleným zobrazením a hlavním zobrazením seznamu doručených pošty

Poznámka: Pro phablety můžete aktivovat Split View pomocí: Více ... | Globální nastavení | Pokročilé funkce | Režim zobrazení Rozdělit obrazovku . A restartujte aplikaci BlueMail.

    Viz též