Jak synchronizovat složky / štítky se svým účtem IMAP?

BlueMail zobrazuje všechny složky IMAP účtu, které existují na serveru poskytovatele.

Pokud se ve složce BlueMail, která existuje na serveru poskytovatele, nezobrazuje složka, je třeba ji povolit pro protokol IMAP.

Chcete-li například povolit štítky / složky služby Gmail, postupujte podle těchto pokynů v sekci "Zobrazit složky v Gmailu".

Poznámka: Plánujeme podporovat pravidla klienta, která vám umožní filtrovat určitá slova v předmětu nebo těle e-mailu nebo domén v adrese odesílatele a přiřadit je do složky (například složku uživatele nebo složky spamu) .

    Viz též