Co jsou režimy synchronizace BlueMail?

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení synchronizace, přejděte na:

Více ... | Oznámení | Vyberte účet | Nastavení okamžitého posunu Push nebo Fetch | * vyberte ze čtyř hlavních možností:

  • Push - Příjem e-mailů okamžitě.
  • Push (bez náhledu) - Příjem e-mailů okamžitě bez náhledu, ke snížení spotřeby baterie.
  • No Push (Push) - Chcete-li deaktivovat upozornění push, ale při otevření aplikace stále zobrazíte aktualizované e-maily.
  • Načíst - pravidelně načítat e-maily, jak je definováno v Intervalu načtení.
  • Příručka - Načíst pouze při ručním obnovení.

    Viz též