Co je složka koše / archivu? Jaký je rozdíl mezi odstraněním a archivací? Co je Archiv?

Archiv obvykle uchovává poštu ve složce Archiv pro budoucí použití. Smazat běžně dává poštu do složky Koše, která je pravidelně vyčištěna a může být také ručně odstraněna na přání. Tyto složky můžete získat z podokna složek.

Složky můžete zobrazit pomocí: Přejetím prstem z levého okraje nebo klepnutím na logo levého horního rohu a výběrem požadovaného účtu. Zvolte Koše / Archiv .

    Viz též