Nelze se připojit k serveru (Chyba 3011)

Tato chyba znamená, že se vaše zařízení nemůže připojit k poštovnímu serveru poskytovatele. Může to být cokoli od žádné sítě, přerušované nebo nestabilní sítě, nebo dokonce dobré internetové připojení obecně, ale neschopnost oslovit poštovní server vašeho konkrétního poskytovatele.

Nejběžnějšími řešeními jsou:

  • Přepínání sítě z WiFi na mobilní nebo naopak.
  • Použití jiné sítě WiFi.
  • Restartujte telefon.

    Viz též