Co jsou rychlé odpovědi?

Chcete-li použít rychlé odpovědi, ve svém hlavním seznamu doručených pošty prosím přejetím poštu doprava | Vyberte možnost 'Více +' | Rychlá odpověď (v dolní části)

Můžete také rychle odpovědět při prohlížení e-mailu tím, že klepnete na menu s 3 body v pravém dolním rohu | Další akce Rychlá odpověď .

Poté budete vyzváni k zadání možnosti "Vložit rychlou odpověď" a můžete použít jednu z mnoha rychlých odpovědí, které jsou v seznamu k dispozici.

Chcete-li upravit nebo přidat rychlou odpověď, klepněte na Více ... | Globální nastavení | Přizpůsobení nabídek | Konfigurace rychlých odpovědí .

Poznámka: Můžete také použít Rychlé odpovědi přímo z zobrazení seznamu

    Viz též