Co jsou Clustery služeb a jak je používat?

BlueMail organizuje podobné e-maily dohromady, abyste odstranili spoustu nepořádek z doručené pošty, aniž byste skrývali e-maily. Rozděluje e-maily ze známých služeb do inteligentních klastrů a automaticky uspořádá vaše e-maily do struktury podadresářů, aniž by to muselo ručně řešit.

Jakýkoli e-mail, který přichází do servisního clusteru, slouží jako připomínka pro předchozí e-maily, které jste možná zmeškali, a jakmile bude od této služby přijata nová e-mailová zpráva, cluster služby se zobrazí až na začátek doručené pošty.

Klepnutím na cluster služby se otevře zobrazení služby a uvidíte všechny zprávy přijaté od této služby.

Chcete-li otevřít nejnovější e-mail v servisním clusteru, klepněte na '' '

Nastavení oznámení můžete přizpůsobit pro cluster služeb přesunutím na položku Více ... | Oznámení | Oznámení klastru | Klepněte na cluster.

Existuje několik akcí, které lze použít v clusteru služeb:

  • Ztlumit oznámení
  • označit vše jako přečtené
  • Smazat všechny

Službu clustery můžete zakázat tím, že přejdete na položku Více ... | Globální nastavení | Konverzace / klastry zakázat povolit klastru .

    Viz též