Co jsou úkoly?

Zobrazení úkolů zobrazuje všechny odložené e-maily. Tento pohled vám umožňuje rozlišit všechny e-maily, které potřebujete zpracovat, objednané od těch nejnaléhavějších. Můžete také zobrazit e-maily, jejichž uplynulý čas uplynul. To vám umožní upřednostnit váš čas podle naléhavosti a důležitosti.

Když každý takový úkol dosáhne svého určeného času, dostanete upozornění na upozornění, nazývané také jako odložení.

Přidání e-mailu na úkoly Snooze + it.

    Viz též