Jaké jsou způsoby oznámení?

Oznámení používají oznamovací lištu a zobrazí krátký náhled e-mailu.

BlueMail umožňuje ovládat metodu oznámení na účet pomocí Více ... | Oznámení | přejděte na účet | Nastavení okamžitého posunu Push nebo Fetch | vyberte ze čtyř hlavních možností:

  • Tlačítko - okamžitá upozornění
  • Stiskněte tlačítko (bez náhledu) - získejte okamžité oznámení bez náhledu
  • No Push - zakázat push oznámení, ale stále vidět e-maily jsou aktualizovány při otevírání aplikace
  • Načíst - obdrží pravidelná upozornění na základě intervalu nastaveného v nastavení Interval vyřizování
  • Manuální - synchronizaci obnovy na vyžádání pouze bez oznámení

Pokud zvolíte možnost Načíst metodu, můžete vybrat Interval vyřizování - a zvolit, jak často chcete zkontrolovat nové e-maily.

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době pouze e-maily, které dorazí do složky Doručená pošta, vyvolají oznámení. Oznámení pro jiné složky než Doručená pošta jsou na naší cestovní mapě a mohou být v budoucnu vydány.

    Viz též