Je možné pracovat pouze s režimem WiFi? Pracuje v režimu offline?

BlueMail funguje dobře s WiFi, 3G a dalšími mobilními sítěmi a také offline!

    Viz též