Ποιες είναι οι επιλογές κατάστασης διαφορετικού λογαριασμού;

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές επιλογές κατάστασης λογαριασμού:

  • Ενημερώθηκε + ώρα - Η ώρα συγχρονισμού του λογαριασμού.
  • Συγχρονισμός - Ο λογαριασμός ανακτά τώρα την αλληλογραφία.
  • Συνδεδεμένο - Ο λογαριασμός θα λάβει άμεσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Συνδεδεμένο + Ήσυχο - Ο λογαριασμός θα λάβει άμεσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν θα εμφανιστεί καμία νέα ειδοποίηση αλληλογραφίας.

Σημειώστε ότι οι ενημερωμένες και Συγχρονισμένες καταστάσεις είναι πιο συχνές στο Fetch ή στο Manual . Ποιες είναι οι λειτουργίες συγχρονισμού της BlueMail;

    Δείτε επίσης