Πώς να προσθέσετε έγγραφα Photo / Video / PDF / Office / άλλα συνημμένα;

Το BlueMail υποστηρίζει την προσθήκη συνημμένου αρχείου από τις βιβλιοθήκες, τα έγγραφα, τα αρχεία PDF και άλλα είδη συνημμένων. Το BlueMail χρησιμοποιεί μητρικές εφαρμογές για να ανοίξει έναν θεατή που είναι κατάλληλος για το συνημμένο στο τελικό σημείο λήψης, με βάση τις προτιμήσεις του δέκτη.

Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο - μεταβείτε στη λειτουργία σύνθεσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πατώντας στο εικονίδιο Σύνθεση (ή Απάντηση , Απάντηση σε όλες , Προώθηση και παρόμοιες ενέργειες ) | αγγίξτε το μενού 3 σημείων στην επάνω μπάρα | Επισύναψη αρχείου .

    Δείτε επίσης