Ποιες είναι οι Εικόνες στην κάτω στήλη της προβολής λίστας;

Παρακάτω παρατίθενται τα εικονίδια του κάτω τεμαχίου και η περιγραφή τους:

| Inbox | Mail | | Ανθρωποι | Άνθρωποι | | Συνθέτω | Σύνθεση | | Καθήκοντα | Εργασίες | | Περισσότερο | Περισσότερα |

    Δείτε επίσης