Ποιες είναι οι επιλογές "Κάτω γραμμή" στην προβολή αλληλογραφίας;

Μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχετε μια κάτω γραμμή με τα παρακάτω εικονίδια:

| Ενέργεια αργότερα | Αναβολή + | | Η ενέργεια ολοκληρώθηκε | Έγινε | | Σκουπίδια | Κάδος απορριμμάτων | | Απάντηση | Απάντηση Όλα | | Περισσότερο | Περισσότερα |

Σημείωση: Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτές τις ενέργειες

    Δείτε επίσης