Ημερολόγιο και συγχρονισμός επαφών για Exchange και Office 365

Το ημερολόγιο και ο συγχρονισμός επαφών υποστηρίζονται στο BlueMail για διάφορους διακομιστές ανταλλαγής.

Ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να προσθέσετε ξανά τον λογαριασμό Exchange ή Office 365 πατώντας Περισσότερα ... | Διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού τον λογαριασμό σας στο Exchange | Επεξεργασία λογαριασμού και στη συνέχεια Κατάργηση λογαριασμού .

Κατά την προσθήκη του λογαριασμού σας Exchange, πατήστε Προσθήκη άλλου λογαριασμού | Ανταλλαγή | και ελέγξτε το πλαίσιο που διαβάζει το "ActiveSync", στη συνέχεια ολοκληρώστε την προσθήκη του λογαριασμού Exchange.

    Δείτε επίσης