Συστοιχίες

  • Τι είναι οι Clusters υπηρεσιών και πώς να τις χρησιμοποιήσετε;
  • Τι είναι τα Clusters;
  • Πώς μπορώ να επιλέξω ποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα συγκεντρωθούν;
  • Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις συμπλέγματος;