Μενού Γραμμές εργαλείων ενίσχυσης

  • Ποιες είναι οι επιλογές "Κάτω γραμμή" στην προβολή αλληλογραφίας;
  • Ποιες είναι οι Επιλογές μενού Swipe;
  • Ποια είναι τα εικονίδια στην κάτω στήλη της προβολής λίστας;
  • Ποιες είναι οι επιλογές μενού 3-σημείων για την προβολή αλληλογραφίας;
  • Ποιες είναι οι επιλογές μενού 3 τμημάτων στη λειτουργία σύνθεσης;
  • Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη σκοτεινή λειτουργία;
  • Πώς μπορώ να αλλάξω τη γραμματοσειρά, το χρώμα ή τη μορφή κατά την σύνταξη;