Πώς να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό μου Gmail / Outlook;

Για τους παρόχους OAuth όπως το Gmail / Outlook, δεν διαθέτουμε τον κωδικό πρόσβασης για να βελτιώσουμε το απόρρητό σας, θα πρέπει να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τους Λογαριασμούς | Πατήστε Λογαριασμός | Επεξεργασία λογαριασμού | Καταργήστε τον λογαριασμό και, στη συνέχεια, προσθέστε ξανά τον λογαριασμό χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Λογαριασμοί | Προσθήκη λογαριασμού . Θα σας μεταφέρει στη σελίδα παροχής OAuth της εταιρείας σας και μόλις χρησιμοποιήσετε τα νέα διαπιστευτήρια θα πρέπει να λειτουργήσει για εσάς.

    Δείτε επίσης