Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις Push. Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση ώθησης;

Για να ελέγξετε την κατάσταση προώθησης του BlueMail, μεταβείτε στην επιλογή Περισσότερα ... | Σχετικά με | Ελέγξτε την Κατάσταση εφαρμογής .

Η κατάσταση Ok είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

    Δείτε επίσης