Ποια διεύθυνση αλληλογραφίας θα χρησιμοποιήσετε για το iCloud; Πώς να ρυθμίσετε το iCloud;

Για να συνδεθείτε στο iCloud από το BlueMail, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Apple ID, π.χ. user@me.com ή user@icloud.com ή όποια αλληλογραφία σας παραχωρήθηκε από την Apple.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη διεύθυνση αλληλογραφίας, όπως μπορείτε για τον Ιστό, καθώς το BlueMail χρειάζεται τα διαπιστευτήρια του ταχυδρομείου της Apple να συνδεθεί με το ταχυδρομείο σας χρησιμοποιώντας IMAP.

Μπορείτε να προσθέσετε νέο λογαριασμό iCloud χρησιμοποιώντας: Περισσότερα | Διαχείριση ρυθμίσεων λογαριασμού | + Προσθήκη λογαριασμού | Προσθήκη άλλου λογαριασμού | iCloud .

    Δείτε επίσης