Πώς να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις πολλαπλών επεξεργασιών;

Για να ρυθμίσετε τις Ενέργειες πολλαπλών επεξεργασιών, στην προβολή αλληλογραφίας πατήστε Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προσαρμογή μενού | Ρύθμιση κουμπιών δράσης | Ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλών ενεργειών επεξεργασίας

Επιλέξτε 4 Ενέργειες.

Οι ήδη επιλεγμένες ενέργειες θα είναι γκρι.

| | Διαγραφή | | | Αρχείο | | | Σημείωση ανάγνωσης / μη αναγνωσμένης | | | Star / Unstar | | | Μετακίνηση | | | Σημειώστε όλα | | | Done / Undone |

    Δείτε επίσης