Έχω προβλήματα σύνδεσης. Οι φάκελοί μου δεν συγχρονίζονται. Δεν είναι δυνατή η λήψη ή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον λογαριασμό μου.

Το BlueMail ενσωματώνει μια μοναδική δυνατότητα ανίχνευσης όχι μόνο της σύνδεσης στο δίκτυο, αλλά και της πραγματικής απόδοσης του δικτύου και συγκεκριμένα της σύνδεσης με τους παροχείς αλληλογραφίας σας. Επομένως, μπορεί να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά να μην έχετε πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λίγες κοινές λύσεις που λύνουν αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι:

  • Αλλαγή του δικτύου σας από WiFi σε κυψελοειδές / δεδομένα ή αντίστροφα.
  • Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας.

    Δείτε επίσης