Ασφάλεια δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: Ανάκαμψη αποκατάστασης και ασφαλή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Το BlueMail προσφέρει μια λειτουργία Secure Data Backup και αποκατάστασης ανάκτησης δεδομένων που αποτρέπει την απώλεια των λογαριασμών σας σε περίπτωση που χάσετε ή ζητήσετε τη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία ασφαλείας και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας κάνει τους λογαριασμούς σας online πολύ εύκολα σε περίπτωση αλλαγής συσκευής.

Είναι η βέλτιστη πρακτική να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μας Secure Data Backup και Desaster Recovery μόλις εγκαταστήσετε το BlueMail για να βεβαιωθείτε ότι το έχετε σε περίπτωση που θα χρειαστεί ποτέ να το χρησιμοποιήσετε.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Secure Backup της BlueMail.

    Δείτε επίσης