Τι είναι η επιλογή "Ημέρες για συγχρονισμό"; Πώς μπορώ να αποθηκεύσω περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός σύνδεσης στη συσκευή μου;

Ημέρες προς συγχρονισμό σημαίνει την περίοδο για την οποία τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται στη συσκευή σας για χρήση εκτός σύνδεσης.

Παρουσιάζουμε μια περίοδο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσων με τις ρυθμίσεις "Ημέρες προς συγχρονισμό". Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Περισσότερα (ooo) | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Συγχρονισμός | Ημέρες για συγχρονισμό και επιλογή του χρονικού πλαισίου που επιθυμείτε.

Ημέρες για συγχρονισμό του BlueMail

Αφού ληφθούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή σας, είναι δυνατή η πρόσβαση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το σημαντικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και όταν ενδέχεται να μην έχετε υπηρεσία δικτύου. Ενώ η συσκευή σας είναι εκτός σύνδεσης, ο συγχρονισμός αναστέλλεται έως ότου ενεργοποιηθεί ή αποκατασταθεί η υπηρεσία δικτύου. Μόλις μετακινηθείτε προς τα κάτω, θα λάβουμε περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Για λογαριασμούς Exchange ActiveSync, αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέραν του 1 μήνα, μεταβείτε στην ενότητα Περισσότερα (ooo) | Διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού πατήστε το λογαριασμό | Κάντε λήψη όλων των μηνυμάτων όταν ο συγχρονισμός είναι απεριόριστος

    Δείτε επίσης