Πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φάκελο για να αποθηκεύσετε συνημμένα;

Στο BlueMail μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο για να αποθηκεύσετε τα συνημμένα χρησιμοποιώντας το Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προηγμένα χαρακτηριστικά | Προεπιλεγμένη διαδρομή λήψης επιλέξτε τον προτιμώμενο φάκελο και επιλέξτε .

    Δείτε επίσης