Πώς να διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Κάδος απορριμμάτων

Μπορείτε να Διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτές τις μεθόδους:

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιβεβαίωση πριν διαγράψετε, χρησιμοποιώντας το More | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προηγμένα χαρακτηριστικά | Επιβεβαιώστε πριν από τη διαγραφή

Σημείωση: Για τους λογαριασμούς Gmail μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ενέργειας διαγραφής προς Αρχειοθέτηση αντί για Διαγραφή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις.

    Δείτε επίσης