Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της απάντησης, της απάντησης όλων και της προώθησης;

Στην προβολή μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε Απάντηση ή Απάντηση σε όλα ή Προώθηση:

| | Απάντηση - Απάντηση στον αποστολέα μόνο | | | Απάντηση σε όλους - Απάντηση σε αποστολέα και επαφές CC / BCC 'd. | | | Προώθηση - Αποστολή αντιγράφου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους παραλήπτες. |

    Δείτε επίσης