Πώς να επιλέξετε έναν διαφορετικό λογαριασμό από τον οποίο θα αποσταλεί όταν συνθέσω ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Με το BlueMail μπορείτε να συντάξετε ένα email και να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας ως αποστολέα. Για να αλλάξετε τη διεύθυνση αποστολέα, συνθέστε ή απαντήστε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε στη διεύθυνση αποστολέα για να την αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο από τον λογαριασμό

    Δείτε επίσης