Πώς να απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τον ήχο σύνθεσης / εξόδου;

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εξερχόμενο ήχο ανά λογαριασμό, χρησιμοποιώντας Περισσότερα ... | Διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού πατήστε το λογαριασμό | Σύνθεση ήχου * Κλείστε Εξερχόμενες ήχου *.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον εξερχόμενο ήχο χρησιμοποιώντας τους εξερχόμενους εξερχόμενους ήχους | * επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο και πατήστε OK * .

    Δείτε επίσης