Υποστηρίζετε ήχους; Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις ειδοποιήσεις ήχου;

Για να προσαρμόσετε τις ειδοποιήσεις ήχου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Περισσότερα ... | Ειδοποιήσεις Μεταβείτε στον επιθυμητό λογαριασμό | Ήχος | Δόνηση | LED | Προσαρμοσμένοι εισερχόμενοι ήχοι και επιλέξτε τον νέο ήχο εισερχόμενου email.

Σημειώσεις

  • Ελέγξτε ότι δεν βρίσκεστε σε κατάσταση σιωπής κατά τον έλεγχο των ηχητικών ειδοποιήσεων.
  • Το Android μπορεί να αναπαράγει μόνο έναν ήχο κάθε φορά, οπότε αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από περισσότερες από μία εφαρμογές, θα αναπαραχθεί μόνο ένας ήχος.

    Δείτε επίσης