Πού βρίσκονται τα σχέδια μου;

Τα σχέδια για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάξατε αλλά δεν έχουν σταλεί ακόμα (είτε επειδή δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο είτε για άλλους λόγους).

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε το δάχτυλό σας από την αριστερή άκρη ή αγγίζοντας το λογότυπο της επάνω αριστεράς γωνίας και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε Πρόχειρα, δείτε τα σχέδια.

    Δείτε επίσης