Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την οθόνη κλειδώματος;

Σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν βρίσκεται σε άμεσο έλεγχο, η BlueMail δημιούργησε την οθόνη κλειδώματος χρησιμοποιώντας κωδικό PIN και δακτυλικό αποτύπωμα για να προστατεύσει καλύτερα τα ιδιωτικά σας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κλείδωμα οθόνης

Ασφάλεια κωδικού πρόσβασης

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Κλείδωμα οθόνης (κωδικός πρόσβασης) | Ενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, να απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή να ορίσετε το χρονικό όριο της οθόνης κλειδώματος .

Η λειτουργία χρονικού ορίου είναι ο χρόνος πριν σας ζητηθεί ξανά να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν μόλις πρόσφατα έκλεισα το BlueMail. Λάβετε υπόψη ότι για το άνοιγμα του BlueMail για πρώτη φορά απαιτείται αμέσως ο κωδικός πρόσβασής σας.

Ασφάλεια δακτυλικών αποτυπωμάτων

Για συσκευές που υποστηρίζουν τη χρήση ασφάλειας δακτυλικών αποτυπωμάτων, το BlueMail σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να διατηρείτε ασφαλή τα μηνύματά σας.

Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια δακτυλικών αποτυπωμάτων, πρώτα ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το BlueMail.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονα την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων και έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο μενού ρυθμίσεων συσκευής.

    Δείτε επίσης