Πώς να δημιουργήσετε, μετονομάσετε ή να διαγράψετε φακέλους;

Για να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε Περισσότερα ... | Λογαριασμοί | Επιλέξτε Λογαριασμό | Διαχείριση φακέλων και επιλέξτε:

  • Δημιουργία φακέλου - Εισάγετε ένα όνομα φακέλου και πιέστε OK
  • Μετονομασία φακέλου - Επιλέξτε φάκελο για μετονομασία, εισαγάγετε ένα νέο όνομα και πατήστε OK
  • Διαγραφή φακέλου - Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και επιβεβαιώστε πατώντας YES (ή ακυρώσετε την ενέργεια πατώντας NO )

Σημειώσεις:

Οι λογαριασμοί IMAP και Exchange - οι λειτουργίες φακέλων θα συγχρονιστούν με τον διακομιστή αλληλογραφίας σας, επομένως εάν δημιουργήσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, το BlueMail θα εκτελέσει την ίδια ενέργεια στον διακομιστή.

Λογαριασμοί POP3 - Οι φάκελοι είναι τοπικοί και υπάρχουν μόνο στη συσκευή σας. Εάν δημιουργήσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε ένα φάκελο, θα υπάρχουν μόνο στο BlueMail στη συγκεκριμένη συσκευή.

Δημιουργία φακέλου BlueMail

    Δείτε επίσης