Φάκελοι για λογαριασμούς POP3

Οι λογαριασμοί POP3 δεν συγχρονίζουν φακέλους με τον διακομιστή σας.

Για τέτοιους λογαριασμούς, το BlueMail δημιουργεί ένα φάκελο για εσάς αν δεν υπάρχει ακόμα, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά τις ενέργειες αλληλογραφίας (π.χ. το φάκελο Spam / Archive / Trash δεν θα υπήρχε στη λίστα φακέλων σας μέχρι να μπλοκάρει / Archive / Delete για πρώτη φορά ).

    Δείτε επίσης