Πώς να προωθήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Μπορείτε να προωθήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτές τις μεθόδους:

Προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Προώθηση ως Δράση ή να την προσθέσετε στην κάτω γραμμή Ενέργειες με χρήση: Περισσότερα | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προσαρμόστε τα μενού .

    Δείτε επίσης