Πώς να αποκρύψετε την κάτω γραμμή στη λειτουργία προβολής λίστας;

Όταν μετακινηθείτε προς τα κάτω - η κάτω γραμμή θα εξαφανιστεί.

    Δείτε επίσης