Πώς μπορώ να αλλάξω το προεπιλεγμένο φίλτρο;

Από προεπιλογή , το φίλτρο Όλα είναι προεπιλεγμένο για εσάς. Αν θέλετε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο φίλτρο κατά το άνοιγμα του BlueMail, πατήστε Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προεπιλεγμένο φίλτρο και επιλέξτε μεταξύ όλων, μη αναγνωσμένων, με αστέρι ή εισερχόμενων.

Επιλογή επιλογής κύριας προβολής

    Δείτε επίσης