Πώς να ξαναβάλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Μπορείτε να κατεβάσετε ξανά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβαίνοντας στο συγκεκριμένο μήνυμα, πατώντας το μενού 3 σημείων στην κάτω δεξιά γωνία | Περισσότερες επιλογές ... | Redownload Μήνυμα . Αυτό μπορεί να βοηθήσει όταν αυτό το μήνυμα λήφθηκε εν μέρει, κυρίως λόγω προβλημάτων δικτύου.

Redownload Email

    Δείτε επίσης