Πώς να ρυθμίσετε τους κραδασμούς στις ειδοποιήσεις;

Για πρόσβαση στη ρύθμιση δόνησης ανά λογαριασμό, μεταβείτε στην επιλογή Περισσότερα ... | Ειδοποιήσεις Μεταβείτε στο λογαριασμό | Ήχος | Δόνηση | LED | Δονώ

  • Ενεργοποίηση δόνησης - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση δόνησης.
  • Σχέδια κραδασμών - Επιλέξτε την επιλογή μήκους.
  • Επαναλάβετε τους κραδασμούς - Επιλέξτε τον αριθμό των επαναλήψεων.

    Δείτε επίσης