Ο λογαριασμός μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι POP3

Το BlueMail υποστηρίζει παροχείς POP3 πέραν των IMAP.

Σημείωση: Πολλοί πάροχοι POP3 υποστηρίζουν επίσης το IMAP. Συνιστούμε να διαμορφώσετε λογαριασμούς με το IMAP όπου είναι εφικτό, καθώς είναι ένα πιο σύγχρονο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πιο κατάλληλο για πολλαπλές συσκευές κινητών και άλλων συσκευών, συγχρονισμό φακέλων και το σημερινό περιβάλλον.

    Δείτε επίσης