Πού θα αποσυνδεθούν / θα ολοκληρωθούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους πελάτες αλληλογραφίας / Web / Η / Υ;

Το Αναβολή + και το Τέλος είναι εσωτερικά χαρακτηριστικά του BlueMail. Δεν μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλού στους φακέλους σας.

    Δείτε επίσης