Πώς να επισημάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως Αναβολή +; Πώς να προσθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εργασίες;

Αργότερα

Μπορείτε να προσθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εργασίες / αναβάλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους:

Ένα ανασταλμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εμφανιστεί στην επιλογή Αναβολή και σε όλα τα φίλτρα , αλλά όχι στην επιλογή Εισερχόμενα ή Τέλη .

    Δείτε επίσης