Πώς να επισημάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένο / μη αναγνωσμένο; Πώς να αλλάξετε την κατάσταση του μηνύματος;

Για να επισημάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένο / μη αναγνωσμένο σύρετε προς τα αριστερά στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Mark Read / Mark Marked Unread .

    Δείτε επίσης