Τι κάνει ο Mark ως Done;

Η ενέργεια ολοκληρώθηκε

Η ένδειξη ως Τέλος μετακινεί το μήνυμα στην καρτέλα "Τέλος" και το επισημαίνει έτσι. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να κάνει με αυτό το μήνυμα, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύτιμο για σας να κρατήσετε.

Χρήση Περισσότερα | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Αυτόματη σήμανση ως τελική ρύθμιση, μπορείτε να επισημάνετε αυτόματα τα μηνύματα που απαντήθηκαν ως Έγινε. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι Απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το εισερχόμενο φίλτρο, δεν θα δείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν επισημανθεί ως ολοκληρωμένα.

    Δείτε επίσης