Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σήμανσης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τελείως και της σήμανσης ως αναγνωσμένης;

Έχουμε ένα σύνολο φίλτρων στο επάνω επιλογέα, όπου All = Εισερχόμενα + Αναβολή + Τέλος . Η σήμανση ως ολοκληρωμένη σάς επιτρέπει να μην βλέπετε αυτό το μήνυμα (εξακολουθεί να υπάρχει) όταν χρησιμοποιείτε το εισερχόμενο φίλτρο.

Το Read / Unread είναι ακουστικό και παρέχει την κατάσταση της αλληλογραφίας.

Σημείωση: Θα δείτε τόσο την Ανάγνωση όσο και τη Μη αναγνωσμένη με τη χρήση Εισερχόμενων . Έχετε μη αναγνωσμένο φίλτρο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δείτε μόνο το μη αναγνωσμένο μήνυμα.

    Δείτε επίσης