Ποιο είναι το βέλος στο Avatar / Εικόνα του αποστολέα; Πώς να επισημάνετε μια αλληλογραφία υψηλής προτεραιότητας;

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει μια κεφαλίδα προτεραιότητας και αυτό το θέτει σε υψηλό. Ορισμένοι πελάτες (π.χ. Outlook) εμφανίζουν ειδικούς δείκτες (π.χ.!) Σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία υψηλής σημασίας.

Το BlueMail σηματοδοτεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υψηλής προτεραιότητας με μπλε κύκλο και ένα βέλος επάνω με μέσα.

Μπορείτε επίσης να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υψηλή προτεραιότητα από το BlueMail.

    Δείτε επίσης